# از_خودم

سرطان پوچی

جای ِ خون؛ شک، تردید، بدبینی جاریست                                                     در شریانم...با شیطان معامله بود                            آری                                فروختم دین و ایمانم...نه بیمار نیستم                     تنها                    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید